U DŽAMIJAMA U BIH PROCITANA HUTBA O JAVNOM OKUPLJANJU LGBT POPULACIJE

18

U svim džamijama u Bosni i Hercegovini danas je nakon džuma-namaza vjernicima procitan stav Vijeca muftija o najavljenoj prvoj Bh. povorki ponosa koja ce se u Sarajevu održati u nedjelju.

Stav Vijeca muftija koji je putem saopcenja Rijaseta Islamske zajednice u BiH odaslano javnosti prenosimo u cjelosti:

Na osnovu upita velikog broja vjernika i vjernica o stavu Islamske zajednice prema najavljenom javnom okupljanju LGBT populacije, Vijece muftija podsjeca vjernike na svoj zakljucak sa pete redovne sjednice održane u Sarajevu 16. decembra 2015. godine u kojem se kaže kako islam afirmira brak i porodicu, podstice na formiranje braka i ocuvanje vrijednosti braka, potomstva i porodice kao osnovne celije ljudskog društva.

Prema ucenju islama brak je ugovor o zajednickom životu izmedu muškarca i žene zakljucen uz obostrani pristanak s ciljem osnivanja porodice, moralnog uzdizanja i zadovoljenja materijalnih, tjelesnih i duhovnih potreba medu supružnicima i njihovim potomstvom. Allah dž.š. u Kur’anu kaže:

O ljudi, Mi vas od jednog muškarca i jedne žene stvaramo i na narode i plemena vas dijelimo da biste se upoznali…’. (El-Hudžurat, 13) i kaže: ‘i jedan od dokaza Njegovih je to što za vas, od vrste vaše, stvara žene da se uz njih smirite, i što izmedu vas uspostavlja ljubav i samilost; to su, zaista, pouke za ljude koji razmišljaju;'(Er-Rum, 21).

U istom zakljucku se naglašava kako se homoseksualizam nedvojbeno u izvorima islama (Kur’anu i Sunnetu) kvalificira velikim grijehom i razvratom (el-fahiše) i kao takav zabranjenim (haram).

Shodno tome i povodom najavljenog okupljanja pozivamo vjernike i vjernice da se distanciraju od promocije velikih grijeha, kao što se u Kur’anu kaže: “…ne približujte se nevaljalštinama, bile javne ili tajne…” (El-En’am, 151). I kao što se takoder u Kur’anu kaže: “I što dalje od bluda, jer to je razvrat, kako je to ružan put!” (El-Isra, 32.) Takoder, skrecemo pažnju vjernicima da nijednom pojedincu, ma ko bio, nije dozvoljeno nasilje prema bilo kojem covjeku zbog njegovog licnog uvjerenja i orijentacije. Allah u Kur’anu kaže: “…a razvrat i sve što je odvratno i nasilje zabranjuje – da pouku primite, on vas savjetuje.” (En-Nahl, 90).